Środki hormonalne - pytania i odpowiedzi

Czy stosując dwuskładnikową tabletkę antykoncepcyjną można opóźnić wystąpienie miesiączki?

Tak, można rozpocząć nowe opakowanie bez robienia 7-dniowej przerwy.

Co należy zrobić, jeżeli doszło do pęknięcia lub zsunięcia się prezerwatywy podczas stosunku?

Jeżeli doszło do pęknięcia lub zsunięcia się prezerwatywy najeży jak najszybciej zastosować antykoncepcję awaryjną.

Czy podczas 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletki antykoncepcyjnej można bezpiecznie uprawiać seks?

Oczywiście, efekt antykoncepcyjny utrzymuje się również podczas 7-dniowej przerwy.

Pominięcie których tabletek z opakowania jest najgroźniejsze?

Najgroźniejsze jest pominięcie tych tabletek, które wydłużają okres przerwy w stosowaniu preparatu. Dlatego przy przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych bardzo ważne jest nieprzekraczanie 7-dniowej przerwy.

Czy prezerwatywę można wyrzucić do toalety?

Nie, ze względów ekologicznych prezerwatywę należy wyrzucić do kosza na śmieci.

Jak zamienić jedne tabletki antykoncepcyjne na inne?

Przyjmowanie nowego preparatu można rozpocząć po zakończeniu 7-dniowej przerwy (w przypadku preparatów zawierających 28 tabletek – po skończeniu całego opakowania) lub natychmiast po zakończeniu opakowania (w przypadku preparatów zawierających 28 tabletek – po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony).

Co może osłabić efekt antykoncepcyjny dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych?

Efekt antykoncepcyjny DTA mogą osłabić wymioty lub biegunki, a także stosowanie niektórych leków. Do leków tych należą: niektóre antybiotyki (np. penicylina, ampicylina, ryfabutyna, ryfampicyna, tetracyklina, cefalosporyna), leki stosowane w leczeniu padaczki (np. prymidon, karbamazepina, felbamat, fenobarbital, fenytoina, okskarbazepina, topiramat, wigabatryna), leki stosowane w leczeniu wirusa HIV (np. newirapina, rytonawir), leki przeciwgrzybiczne (gryzeofulwina) oraz leki zawierające dziurawiec zwyczajny.

Czy stosowanie dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych powoduje raka?

Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy i raka sutka. Szczegółowe informacje są dostępne w sekcji "Tabletki antykoncepcyjne i choroby"

Czy podczas stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych można palić papierosy?

Zdecydowanie nie, palenie papierosów podczas przyjmowania DTA znacznie zwiększa ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻchZZ), zakrzepicy naczyń tętniczych, zawału serca. Kobiety po 35 rokiem życia palące papierosy powinny bezwzględnie stosować inne metody antykoncepcji.

Czy picie alkoholu obniża antykoncepcyjne działanie tabletek?

Nie, alkohol nie obniża antykoncepcyjnego działania tabletek.

Jak szybko po odstawieniu dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych można zajść w ciążę?

Powrót płodności następuje od razu po zaprzestaniu stosowania tabletek, zdarza się jednak, że pierwsze cykle mają charakter bezowulacyjny.

Czy to prawda, że niektóre antybiotyki osłabiają efekt antykoncepcyjny tabletek?

Tak, przyjmowanie niektórych antybiotyków osłabia efekt antykoncepcyjny, należą do nich m.in.: penicylina, ampicylina, ryfabutyna, ryfampicyna, tetracyklina, cefalosporyna.

Jak długo można stosować dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne?

Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o długość stosowania tabletek antykoncepcyjnych – można je stosować tak długo, jak długo ma się na to ochotę (oczywiście jeżeli nie ma ku temu medycznych przeciwwskazań).

Czy podczas stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych powinno się robić przerwy?

Nie, z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych powodów, aby robić takie przerwy.

Co należy zrobić w przypadku odklejenia się plastra?

Jeżeli plaster był całkowicie lub częściowo odklejony przez mniej niż 24 godziny, można przykleić ten sam plaster lub zastąpić go nowym, przy czym termin przyklejenia kolejnego plastra pozostaje bez zmian, gdy natomiast minęły ponad 24 godziny należy założyć nowy plaster, rozpoczynając tym samym nowy cykl i zmieniając dzień przyklejania plastra. Należy pamiętać, że w takim przypadku trzeba stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 dni.

Gdzie można przyklejać plaster?

Plaster można przykleić na ramieniu, łopatce, pośladku oraz brzuchu poniżej pępka.

Czy plaster można przyklejać zawsze w tym samym miejscu?

Nie, aby nie podrażniać skóry, nie powinno się przyklejać plastra dokładnie w tym samym miejscu.

W jaki sposób można usunąć czarną obwódkę wokół plastra?

Czarną obwódkę wokół plastra można usunąć za pomocą oliwki dziecięcej lub innego oleju mineralnego.

Czy można zapobiec powstawaniu czarnej obwódki wokół plastra?

Tak, aby nie powstawała czarna obwódka, zaraz po przyklejeniu plastra należy użyć talku kosmetycznego lub pudru.

Jak długo działa zastrzyk (iniekcja) antykoncepcyjny?

W Polsce dostępny jest tylko jeden preparat Depo-Provera, który wstrzykiwany jest raz na 3 miesiące.

Które z antykoncepcyjnych środków hormonalnych w praktyce są najskuteczniejsze?

W praktyce najskuteczniejsze są implanty oraz iniekcje, dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne są nieco mniej skuteczne ze względu na błędy popełniane przez kobiety podczas stosowania preparatów.

Czy środki hormonalne stosowane w sytuacjach awaryjnych to środki wczesnoporonne?

Nie, środki hormonalne stosowane w sytuacjach awaryjnych działają przed zapłodnieniem lub zagnieżdżeniem się zarodka i nie są tożsame ze środkami wczesnoporonnymi (nawiasem mówiąc w Polsce niedostępnymi), które usuwają już istniejącą ciążę.

Czy stosowanie antykoncepcji hormonalnej obniża libido?

Nie ma jednoznacznych badań, które dowodziłyby, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej jest bezpośrednią przyczyną zmniejszenia libido. Niektórzy lekarze twierdzą, iż taki związek jest pozorny. Kobieta stosująca antykoncepcję hormonalną może się bezpiecznie kochać przez cały cykl (nie musząc się ograniczać jedynie do dni niepłodnych), co może sprawiać wrażenie, że ma mniejszą ochotę na seks.